22 stycznia 2022

Wydawnictwo Sztafeta

Wydawnictwo Sztafeta działa od 1992 r. Zostało powołane do wydawania lokalnej gazety, a obecnie jest jedną z największych i najstarszych oficyn wydawniczych na Podkarpaciu.

 

Wydawnictwo Sztafeta jest wydawcą tygodnika „Sztafeta” i wielu publikacji regionalnych.

 

Tygodnik „Sztafeta” ukazuje się w każdy czwartek w nakładzie 8 tys. egz. Wydawany jest w formacie A3 o objętości 32 stron.  Swym zasięgiem obejmuje powiaty: stalowowolski, niżański, leżajski, tarnobrzeski oraz miasto Sandomierz. Redakcja macierzysta znajduje się w Stalowej Woli, ponadto są redakcje w Nisku, Tarnobrzegu i Leżajsku. Sprzedażą tytułu zajmują się firmy kolporterskie: Ruch, Kolporter i Garmond. Redakcja prowadzi również własny kolportaż.

 

Nakładem Wydawnictwa Sztafeta ukazało się ponad 200 książek traktujących o historii regionu.

 

Sprawdź: https://sztafeta.pl/

 

Trampkarki

Młodziczki

Orliczki

+48 693 474 175

Żaczki

Sponsorzy

Kontakt

Akademia

 

©Copyright Aquila

O nas